NAUJIENOS 2013m.

 
 

Naujienos apie programinius papildymus ir pasikeitimus, išdėstytos šiame puslapyje.  


***** Nr.41 ***** 2013-09-01 iki 2013-12-31 *****

 • 196. Personalas -> Ataskaitos papildytos darbo pažymėjimo spausdinimo mechanizmu. Atsiradus galimybei lengviau įkelti nuotraukas, galima plačiau išsimaketuoti pažymėjimo spausdinimą.

 • 195. Personalas -> Pagrindinės žinios perdarytas (palengvintas) darbuotojų fotonuotraukos įkėlimas į bazę. Dabar tai atlikti nebus sudėtinga, o pakaks tik nurodyti keliamą nuotrauką, kurios pradinę paiešką pasiųlys nuo Jūsų darbastalio lauko.

 • 194. Personalas -> Darbuotojų kartotekos forma yra perdaryta-padidinta, nes atsiradus darbuotojų profesijos kodams, joje jau pradėjo trūkti vietos. Formos padidinimas leido pertvarkyti ir PINIGŲ dėklo priskaitymų ir išlaikymų lenteles, bei leido sumontuoti duomenų įvedimo-tvarkymo mygtukus.

 • 193. SODROS pranešimų ataskaita apie priėmimą į darbą 1-SD yra papildyta nauja penkta versija (v.5). Joje yra atsiradę papildomi laukeliai, kuriuose reikia įrašyti, arba parinklti iš profesijų klasifikatoriaus, kodą. Kodai gali būti įrašomi ir darbuotojų  kartotekos dėkle DUOMENYS. Nuoroda į klasifikatorių yra sumontuota specialiame mygtuke. Kodas turi būti įrašomas į laukelį profesijos kodas. Įrašytas kodas automatiškai perduodamas į 1-SD_v05 formą.

 •  192. OFISAS-MARKETINGAS Suderinimo aktuose ir Debitorinio priminimo pažymose yra jau įmontuota užduoties pabaigos formavimo mygtukas Baigti. Kol nenuspaudžiamas šis mygtukas, tol užklausų spausdinimo mechanizmas leidžia formuoti ataskaitas, negrižtant į pagrindinį meniu. Tas patogu formuojant iš eilės daugybę pažymų.

 • 191. Avanso apyskaitose gaunant materialiai atskaitingam asmeniui DEBETINĘ (nuolaidų arba grąžinimų) sąskaitą, jos nepakliūdavo į gautų pinigų pusę su kasos ir banko gaunamais pinigais, tuo būdu iškreipdamas liekanos sumą. Didžiosios knygos apyvartos ir likučiai buvo formuojami teisingai. Šis netikslumas irgi pašalintas, nors tokių atvejų Jūsų įmonėje , ko gero, ir neatsirasdavo. 

 • 190. Ataskaitose kreditorių skolų 2-oje formoje buvo nekontroliuojama balansinė debeto pusės sąskaita. Todėl vedant nuolaidines sąskaitas nuo materialiai atskaitingų asmenų, jos būdavo priskiriamos prie 443 tiekėjų sąskaitos. Buhalterinė apyvarta vykdavo teisinga. Nesklandumas pasirodydavo tik toje ataskaitoje ir jis yra pašalintas.

 

***** Nr.40 ***** 2013-06-01 iki 2013-08-31 *****

 • 189. Darbo laiko apskaitoje jau veikia suminio darbo laiko formavimo funkcijos, korios leidžia fiksuoti darbo laiką valandomis ir minutėmis, kurias vėliau automatiškai konvertuoja į dešimtainę sistemą. Taip pat geba nustatyti automatiškai dirbtus viršvalandžius ar naktines darbo valandas.

 • 188. BUHAW visoje programoje (absoliučiai visos operacijos, nuo kurių yra formuojamos apyvartos (siekiančios net ūkinių operacijų žurnalą) yra papildytos apyskaitiniais-analitiniais kaštų centrais (objektais). Tam tikros ataskaitos papildytos (išskiriančiomis) objektų filtravimo galimybėmis. 

 • 187. Atsargų pajamų ir išlaidų registruose eksportavimo į XLS failą  procedūros yra papildytos partnerių kodais ir pavadinimais.

 • 186. Atsargų pajamavimo procedūrose, suvedant naują atsargą, jau leidžiama įrašyti ir atsargos-prekės Komentarą (praplėstą pavadimą). Todėl suvedus naujus ątsargų kodus, eiti papildomai koreguoti Komentarus jau nereikės.

 • 185. Ūkinių operacijų žurnalo ataskaita patikslina papildomu dokumentų išskaidymu pagal skyrius. Tas gali būti naudinga tiems klientams, kurie analizuoja suvestus  dokumentus su tokiais pat numeriais, tačiau priskiriant juos skirtingiems skyriams, kai tuo tarpu seniau tokį dokumentą rodydavo kaip vieną, priskiriant jį pirmam pasitaikančiam skyriui.

 • 184. Ūkinių operacijų žurnalo ir Duomenų analizės filtrai yra papildyti pasikartojančio filtravimo ir analizės galimybe, naudojantis jais neišeinant į pagrindinį meniu. Taip pat yra numatyta ir galimybė atsisakyti peržiūros uždarant filtro formą kryželiu, arba mygtuko Baigti pagalba.

***** Nr.39 ***** 2013-02-01 iki 2013-05-31 *****

 • 183. ATSARGŲ pardavimuose ir vidiniuose perkėlimuose sugriežtintos datos keitimo sąlygos pereinant is vieno periodo į kitą. Tam, kad sumažinti iki minimumo tikimybę pakliūti su svetimom datom į jau atidarytus atsargų katalogus, arba atidaryti naujus katalogus, kai dar neuždaryti seni, įvesta papildoma datos kontrolės funkcija su pilnu formos uždarymu.

 • 182. ATLYGINIMŲ skaičiavimo forma papildyta nauja darbuotojų paieškos funkcija.

 • 181. DEBITORIŲ ir KREDITORIŲ antros formos ataskaitų formavimo filtras papildytas mygtuku Baigti . Dabar galima cikliškai formuoti ataskaitas su skirtingomis užklausomis ir jas matyti iki tol, kol nenuspausite mygtuko Baigti. Tai pagreitina darbą analizuojant skirtingas datas arba skirtingus partnerius. Nereikia iš naujo eiti per pagrindinį meniu, o taip pat atsitiktinai užėjus, yra galimybė iš karto nutraukti ataskaitos formavimo darbą.

 • 180. POS fiskalinio kasos aparato naudotojams dar viena gera žinia yra ta, kad nuo šio pakeitimo įdiegimo, galės nekontroliuodami siųsti ir gauti iš nutolintų stočių duomenis su dar nebaigtais fiskalizuoti duomenis. Jie paparaščiausiai nebus siunčiami.

 • 179. POS fiskalinio kasos aparato funkcijos yra praplėstos galimybe apmokėti čekį taikomas lojalumo kuponais-dovanų čekiais. Jų pagalba yra mažinama apmokamo čekio suma, kuri yra kupono (nuolaidos) dyžio litine suma.

 

***** Nr.38 ***** 2012-08-01 iki 2013-01-31 *****

 • 178. VMI. FR573 deklaracija papildyta nauja galimybe, leidžiančia formuoti jau 2012 ir 2013 metus, o iškilus neaiškumui apie surenkamas darbuotojo sumas, analizuoti pagrindinėje formoje užduoto tabelio numerio surenkamus duomenis.

 • 177. VMI. FR572 deklaracija papildyta nauja forma ir pakoreguotas jos formavimas, leidžiantis formuoti jau 2012 ir 2013 metus.

 • 176.  Darbo laiko apskaitos suminis grafikas dabar veiks automatiškai visiems skyriams ir tabeliams, nieko neklausinėjant. Tokiu būdu nebus praleisti skyriai ir tabeliai.

 • 175. Atlyginimai. Skaičiuojant atlyginimus automatiškai, pagal vedamus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, bei nurodant įkelti pagrindinio darbo užmokesčio ir priedo prie pagrindinio darbo užmokesčio reikšmes, į skaičiavimo laukelį būdavo paduodamas ne pagrinis DU o priedas prie jo. Netikslumas pašalintas.

 • 174. Atlyginimai. Situacijoje, kai darbuotojui būdavo paskaičiuojami ateinančio laikotarpio atostoginiai, o grįžus į darbą po atostogų ir perkeliant jį į kitą skyrių (suformuojant naują įsakymo numerį), bei priskaičiuojant naujas išmokas, jo atostoginiai nepatekdavo į SODROS SAM deklaracijos formą už naują laikotarpį. Klaida ištaisyta.

 • 173. Atlyginimai. Pažymoje apie darbo užmokestį, kompensacijos už nepanaudotas atostogas patekdavo į devinto stulpelio reikšmes, priskiriamas prie kitų išmokų. Netikslumas ištaisytas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas dabar pateks į aštunto stulpelio reikšmes prie išmokėtų atostoginių ir jų kompensacijų.

 • 172. Pardavime parduodant nuosavos gamybos prekes-paslaugas, o po jos formuojant pardavimo sąskaitas tik sumomis. į pastarasias būdavo įrašomos nuosavos gamybos seno vžtaraščio sumos, tuo didžiojoje knygoje iškraipant sąskaitos duomenis. Klaida pašalinta.

 • 171. Pardavime padaryta papildoma paieškos galimybė, ieškant kodo plėtinio fragmento atitikmens. Besinaudojantys kodo plėtiniu, dabar galės daryti paieška ir pagal BUHAW kodą, ir pagal pavadinimą, ir pagal kodo plėtinį.


 
 
 
  © Copyright 1992-2011 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin