NAUJIENOS 2012m.

 
 

Naujienos apie programinius papildymus ir pasikeitimus, išdėstytos šiame puslapyje.  


***** Nr.37 ***** 2012-04-01 iki 2012-07-31 *****

 • 170. Darbo laiko apskaitos programose pradėtas apskaitos vedimo pertvarkymas. Kol kas pertvarkomos pačios duomenų suvedimo formos. Šiame pakeitime pertvarkyta kodų paieškos ir spausdinimo forma. Po formų pertvarkymų, seks ir vedimo supaprastinimas, bei duomenų pildymo universalumas.

 • 169. PVM ataskaitos, tiek kreditorių, tiek debitorių, yra papildytos eksportuojančiomis procedūromis į Excel tipo failus. Nuo šiol galėsite palepinti VMI inspektorius, ar auditorius, pageidaujančius gauti aktyvius failus, su galimybėmis filtruoti ir persitvarkyti esamą informaciją.

 • 167. Normatyvai, partnerių kartotekoje spausdinimo filtras yra papildytas, tiek Debitorinės, tiek ir Kreditorinės pusės, marketinginių kodų spausdinimo filtru.

 • 166. POS fiskalinės kasos čekio spausdinimas po apmokėjimo kreditine kortele, yra pateikiama papildomo nefiskalinio čekio spausdinimo užklausa, kuri gales buti pridedama, kaip ir inkasuojami pinigai, jog šios įplaukos yra jau banke.

 • 165. Normatyvai, atsargų kartotekos tvarkyme, įvedant naują atsargą ir užpildžius visus reikiamus laukelius, o suklydus tik kodui, buvo nuvalomos visų laukelių reikšmės. Po pakeitimo bus nuvalomas tik kodas, ir užteks tik įrašyti teisingą. Kitos reikšmės išliks nenuvalytos.

 

***** Nr.36 ***** 2012-02-01 iki 2012-03-31 *****

 • 164. Atlyginimuose pakeista pažyma apie išmokėtą darbo užmokestį. Atkreiptinas dėmesys į galimybes keisti darbo laiko apskaitos dienas ir valandas, o taip pat užpildyti vėluojamų periodų išmokamas sumas ir datas.

 • 163. Atlyginimų skaičiavimas papildytas viena viena bendra žyma, kuri leidžia pažymėti visas Priskaitymų ir Atskaitymų įkeliamas žymas vienu nuspaudimu.

 • 162. Atlyginimuose SAMS forma papildyta viena sąlyga, kuri itraukia į sąrašą darbuotojus, kuriems bus įvesta nors viena nedarbingumo diena tame mėnesyje, nepriklausomai nuo to gavo jie atlyginimą, ar visai nieko nebuvo jiems priskaityta.

 • 161. POS kasos aparatas papildytas trimis naujomis funkcijomis. Pirmoji funkcija būtų ta, kad jeigu dar nepadaryta fiskalinė Z ataskaita, o bandoma padaryti  dienos buhalterinę, tai atliekamas POS_o ir BUHAW dienos apyvartų sulyginimas, o jiems neatitinkant vienas kito, išduodamas klaidos pranešimas. Jeigu apyvartos lygios, klaidos pranešimo nebūna. Antra funkcija būtų ta, jog darant dienos fiskalinę Z ataskaitą, iš karto siūloma atlikti ir dienos buhalterinę ataskaitą. Todėl jos pamiršti padaryti jau neįmanoma. Ir trečioji, labai svarbi pagelbstinti funkcija, yra kasos kvito automatinis numerio perdavimas į PVM sąskaitos-faktūros spausdinimą.

 • 160. FR0671 deklaracijose nuo 2012-01-01 privalo buti registruojamos iš ES šalių gaunamos gaunamų PVM saskaitų faktūrų registre, taip pat ir gautos kreditinės prekių - paslaugų PVM sąskaitos faktūros, kuriose būtinas rekvizitas yra tiekėjo PVM kodas. Tuo pačiu patikslinta ir FR0672 deklaracija, kurioje be išrašytų PVM sąskaitų faktūrų patenka ir išrašytos kreditinės sąskaitos faktūros, o taip pat išrašytos tiekėjams grąžinamos atsargos. Visų išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų būtinas rekvizitas yra PVM sąskaitos faktūros SERIJA.

 • 159. PARDAVIME, išrašant eksportui sąskaitas faktūras, o po to iš karto išrašant sąskaitą vietiniams klientams, buvo sugadinamas vietinių klientų pastabų laukelių turinys. Juose atsirasdavo eksporto pastabos. Nesklandumas pašalintas.

 • 158. OFISE, SAD registracijos-nurašymo formose yra pataisytas (padidintas) leidžiamas serijos laukelių plotis iki septyniu simbolių. Anksčiau buvo suprojektuota juos laikyti iki trijų simbolių. Taip pat padidintas ir akto spausdinimo ataskaitos serijos laukelis.

***** Nr.35 ***** 2012-01-01 iki 2012-01-31 *****

 • 157. PARDAVIME yra paleistas elektroninių sąskaitų formavimo mechanizmas. Kadangi failo struktūros apibrėžiamos pagal užsakovų reikalavimus, todėl jau galite domėtis ir užsakinėti jų eksportavimą. Eksportas vykdomas į duomenų bazės failą, EXCEL-io ir tekstinį failus.

 • 156. PARDAVIME ar VIDINIAME važtaraščio išrašyme, užnulinus visus kiekius, likdavo nenuvaloma suma nuo formų laukelio, atvaizduojančio sumas VISO. Trūkumas pašalintas.

 • 155. VMI FR0572 deklaracija papildyta pritraukiamais laukeliais nuo apmokestinamo priedo 2 visais mokesčiais ir apmokestinamais tik GPM. Iki šio momento, tų lauklelio reikšmių ši forma nepriskaičiuodavo, kadangi jie atsirado daug vėlau, nei pati FR0572 forma.

 • 154. PARDAVIME, išrašant eksportui sąskaitas faktūras, dėl Europos sąjungos direktyvų nurodymų spausdinimo, nebuvo galma išsaugoti eksporto pastabas atskiruose laukeliuose ir jais vėliau psinaudoti. Dabar eksporto procedūra turės nuosavus pastabų laukelius, kuriuos ji atsimins.

 • 153. BANKO ir KASOS pajamų ir išlaidų suvedimo formose, prie banko, arba kasos pasirinkimo laukelio, pažymėtas raudonas pranešimas ”Dėmesio...”, kuris reiškia, kad nuo šio momento programa prisimins paskutini Jūsų pasirinkimą ir sekantį kartą, vedant dokumentą, paduos būtent tą, anksčiau išrinktą numeriuką. Todėl pradžioje, kol įprasite prie naujovės, Jums bus paliktas priminimas, o vėlesniuose pakeitimuose mes jį išimsime.

 • 152. BANKO ir KASOS pajamų-išlaidų registrai papildyti papildoma galimybe juos eksportuoti i XLS formato failą. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad bus išeksportuoti tik apyvartiniai duomenys (be likučių pradžiai ir pabaigai).

 • 151. ATASKATOSE klientų pageidavimu sudėti marketingo kodo paieškos elementai visose likusiose Debitorių ir Kreditorių formų užklausų filtruose ir jų ataskaitose.

 • 150. ADMINISTRATORIUJE važtaraščių peržiūra papildyta grąžinimų-barterių-nukainojimo redaguojamu laukeliu redaguojamo tinklelio pačiame gale.

 • 149. ATSARGOSE vidiniame perkėlime patikslinta valdymo mygtukų sinchronizacija. Po formos pertvarkymo buvo sutrikęs mygtuko BAIGTI aktyvavimas po sąskaitos išrašymo. Reikėdavo papildomai nuspausti mygtuką SEKANTIS. Taip pat pertvarkytas skyrių ir datos eiliškumas, kas leidžia greičiau uždaryti atidarytą formą, papildomai neieškant skyrių. 

 • 148. VMI FR0471 deklaracija atnaujinta versija Nr.4. Taip pat papildyta iš kasos ar banko deklaruojamų išmokų sumų  papildomais kodais (02,10,12,13,16,17,18,27,28,34,35,36,42,43,70,92,93).


 
 
 
  © Copyright 1992-2011 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin