NAUJIENOS 2011m.

 
 

Naujienos apie programinius papildymus ir pasikeitimus, išdėstytos šiame puslapyje.  


************ 2011-11-01 iki 2011-12-31 ********************

 • 147. POS ir vidinio perkėlimo išrašymo formos yra padidintos iki 1024x768 pikselių dydžio ekrano formos. Tai leis matyti daugiau informacijos naujesniuose ekranuose. Pas kuriuos jau netilps senuose ekranuose naujos suvedimo formos, teks juos keisti. Po truputi bus pereinama prie visų tokio dydžio suvedimo formų. 

 • 146. Debitorių-Kreditorių ataskaitų 2-ji forma ir skolų analizės filtras papildytas marketingo kodo filtravimo galimybe. Nuo dabar, pažymėtus klientų kartotekoje sutarčių-limitų formos dėklo marketingo kodo laukeliuose reikšmes, galėsite naudoti atfiltravimo ataskaitose ir eksportuose i XLS failą. Paieškos kodo fragmentas ieškomas, nepriklausomai nuo jo dižiųjų ar mažųjų raidžių. Tuščias laukelis nefiltruoja ir ima visus.  

 • 145. Administratoriuje "Koreguoti firmos rekvizitus" padidintas "Įmonės (asmens) kodo" laukelis. Dabar galima fiksuoti ir fizinių ąsmenų kodus.

 • 144. Atlyginimų skaičiavime, pasinaudojus sutartinio avanso automatiniu įkėlimu, vėliau, skaičiuojant atlyginimą, jau neįkeldavo automatas sutartinio atlyginimo ir kitų duomenų, kadangai jau rasdavo paskaičiuotą lapelio elementą. Algoritmas papildytas sąlyga, kuri daugiau nereguos tik į įkeltą ir užrašytą konkretų avansą.  

 • 143. Pardavime, eksporto koregavime, sąskaitos spausdinimo formoje, tiems vartotojams, kurie spausdindavo ir rodydavo valiutos kursa, jis budavo priskirtas vienetui. Kainų ir sumų skaičiavimai vykdavo tvarkingai. Šis netikslumas pašalintas. Nuo šiol ir valiutos kursas bus spausdinamas teisingai.

 • 142. VMI FR0572 deklaracijoje buvo isivėlęs netikslumas, nepaimantis su darbo santykiais nesusijusių A klasės išmokų iš banko, arba kasos, išmokėtų pirmą mėnesio dieną. Netikslumas pašalintas.

************ 2011-07-01 iki 2011-10-31 ********************

 • 140. Atlyginimuose pažymoje apie darbo užmokestį buvo maža klaidelė, kuri nepriskaičiuodavo papildomai atsiradusio PSD mokesčio sumos prie visų išlaikymų sumos, bet galutinėje išmokėti sumoje jį vertindavo teisingai. Todėl išmokamos sumos buvo teisingos. Dabar netikslumas pašalintas.

 • 139. Bendrojo žurnalo ataskaitos filtras yra papildytas partnerių paieškos galimybe. Nuo šiol ieškomą dokumentą bus lengviau surasti ir jį peržiūrėti.

 • 138. FR0601 ir FR0602  deklaracijos papildytos naujais PVM kodų dydžiais. Naujose deklaracijose jis gali buti 15 simbolių ir skaičių kombinacija. Sena programa formuodavo šiuos registrus iki 14 simbolių. Taip pat padidintos ir paprastos spausdinimų ataskaitų formos, paverčiant jų spausdinimą ant šono.

 • 137. PERIODINIAI MOKĖJIMAI jau užbaigti iki galo ir galite jais naudotis. Jie skirti formuoti irašus, kurie gali kartotis kas mėnesį, kas ketvirtį, arba kartą į metus. Pats mokesčio eskizas aprašomas Administratoriuje ir tampa kaip normatyvas (panašiai, kaip ilgalaikio turto kortelė). O kiekvieną mėnesį juos sukelia į apyvartas:
  Operacijose -> MEMO pažymose -> Periodiniai mokėjimai.
  Ten randasi ir mėnesio įrašų spausdinama ataskaita. Naudinga naudoti reklamos sąnaudoms, kreditų priskaitymams, draudimo sumų nurašymams ir kitiems atvejams. Pabrėžitna, jog tiek Kreditorių tiek ir Debitorių ataskaitų 2_os formos šių duomenų neapdoroja ir nevertina, nors didžiojoje knygoje jie butų traktuojami teisingai. Būkite atidūs priskirdami koresponduojačias sąskaitas.

************ 2011-04-01 iki 2011-06-30 ********************

 • 136. VMI įmokų kodų sistemos keitimas pareikalavo keisti įmokos kodo laukelio dydį nuo keturių simbolių iki penkių, nes kai kuriuose koduose yra naudojamas plėtinys savivaldybių kodu.

 • 135. FR0564  deklaracija parašyta pirmą kartą. Vartotojams, turintiems daugiau operacijų su savo prekių (paslaugų) eksportu į Europos Sąjungos šalis nares, turėtų juos pradžiuginti. Nors deklaracija nėra sudėtinga, tačiau ir ją pildant kas mėnesį, aukojamas brangus laikas. Ją rasite prie visų VMI deklaracijų sąrašo apačioje.

 • 134. BANKO ir KASOS "inkaso" pajamų suvedime atidaryti paskaičiuojamų PVM reikšmių laikeliai, kurie anksčiau buvo draudžiami koreguoti. Daugėjant kasos aparatams, kurie netiksliai apskaičiuoja PVM reikšmes, esančias suprekiautoje sumoje, buvo pageidavimas leisti jas koreguoti. PASTABA: tie vartotojai, kurie naudosis šia pataisa, susisiekite dėl knygos parametrizavimo patikslinimo.

 • 133. Atsargose išskaičiuojant PVM iš parduodamos prekės per POS kasos aparatą, kurios kainos tesiekdavo tik centus, o parduodami kiekiai viršydavo tūkstančius vienetų, sumų paskaičiavimuose gaudavosi matomi nukrypimai. Todėl PVM išminusavimo formulė patikslinta iki aštuonių ženklų po kablelio skaičiavimo tikslumu. Pageidaujami kainos ir sumų apvalinimai palikti pačios ataskaitos spausdinime.

************ 2011-03-01 iki 2011-03-31 ********************

 • 132. Atlyginimai darbuotojų analizės skyriuje atnaujinta PAŽYMA APIE DARBO UŽMOKESTĮ. Nauja 2011-02-08 įsakymo Nr. A1-66 redakciją.

 • 131. Banko ir Kasos naujuose pajamų-išlaidų registruose parenkant pirmą "datą nuo", neatitinkančią mėnesio pirmos dienos, ataskaitos nerasdavo tiksliai likučio tai dienai ir jis būdavo užnulinamas (neteisingas). "Datai nuo" esant mėnesio pirmos dienos, likučiai gaudavosi teisingai priskiriami. Netikslumas pašalintas. 

 • 130. Banko arba Kasos išlaidose, darant deklaruojamas išmokas, anksčiau GPM ir PSD surinkdavo VMI. Nuo 2010 metų, šių išmokų deklaravimą ir surinkimą perėmus SODRAI, partnerio kodas būdavo priskiriamas VMI. Patikslinimas įdėtas ir patariame performuoti K/s apyvartą už 2010 metus tiems vartotojams, kurie turėjo tokių deklaruojamų išmokų. Šis netikslumas įtakodavo ir į K/s pagal partnerį formavimui, ko pasekoje neatitikdavo kreditinės sąskaitos likutis pagal klientą. Po knygos formavimo, klaida automatitiškai išsitaisytų. Dar viena klaida buvo likusi, kai po deklaruojamų išmokų buvo daromas apmokėjimas už sąskaitas. Ankstesnio išskaičiuoto mokesčio suma būdavo nenunulinama, ko pasekoje, priskirama kitam klientui. Ir šitas trūkumas yra pašalintas.

 

************ 2011-01-01 iki 2011-02-28 ********************

 • 129. Atsargų pardavime, peržiūrint atsargų analizę su funkcijos mygtuku F9,  po pirmo jo nuspaudimo gaudavome klaidos pranešimą. Klaida pašalinta. 

 • 128. Vartotojų portale sutikrintas ir patobulintas nemokamas darbo vietų perlicencijavimas. Taip pat teisingai išrašomos sąskaitos už papildomas perlicencijuojamas darbo vietas.

 • 127. BUHAW vers.53 programinis modulis paruoštas automatiniam duomenų bazių formavimui pagal įsigytų bazių skaičių. Asmeniniam naudojimui jos normuotos nuo penkių vienetų (MIN) iki dvidešimties vienetų (MAX), jas dvigubinant, t.y. pirmasis paketas su 5-kiomis bazėmis, antrasis su 10-čia bazių, trečiasis su 20-čia bazių. Tai leidžia lanksčiau reguliuoti produkto kainą.

 • 126. FR0573 skaičiavime, praėjusiais metais, buvo netraukiamos priskaičiuotos nedarbingumo lapelių sumos. Šiais metais jos turi būti įtraukiamos į deklaruojamas sumas, todėl deklaracija yra papildyta. 


 
 
 
  © Copyright 1992-2011 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin