2010m.

 
 

************ 2010-10-01 iki 2010-12-31 ********************

 • 125. Atlyginimų skaičiavime, besinaudojantiems atlyginimo paskaičiavimu pagal vedamus darbo laiko apskaitos grafikus, pašalinti atsitiktiniai lūžiai, kurie pasirodydavo tuo metu, kai nebūdavo paskaičiuoti, arba nevedami grafikai. Dabar duodamas tvarkingas pranešimas, kad grafiko nėra, tačiau leidžiama toliau vesti duomenis į tuščius laukelius. Taip pat leidžiama koreguoti (arba tiesiog įrašyti) dirbtas dienas.

 • 124. Atlyginimų skaičiavime, ten kur naudojamos vidurkio skaičiavimo funkcijos, mokesčių išdestymo dienų laukeliai yra padidinti iki 999,9 dydžio.  Tai liečia atostoginių, nedarbingumo, o svarbiausiai, išeitinių ir už nepanaudotas atostogas, skaičiavimuose, kuriuose susidaro gana didelis dienų skaičius.

 • 123. Padavimuose panaikintas papildomas valiutos kontrolinis pranešimas, pasirodęs kai kuriuose vartotojų kompiuteriuose.

 • 122. Kasa ir Bankas yra papildyti naujomis Pajamų-Išlaidų registrų ataskaitų spausdinimo formomis. Tiksliau, tai jos pakeistos, pertvarkytos, pagal daugelio klientų pageidavimus, į pilną banko turimos informacijos spausdinimą. Filtro pasirinkimo galimybės Partneris-Pagrindas pakeisti į pasirinkomo galimybes Pagrindas-Pilnas. Taip pat praplėstos filtro uždavimo reikšmės Data nuo ir Data iki. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad likutis pradžiai bus formuojamas tiksliai pagal užduotą pirminę datą. 

 • 121. FR0572 deklaracijoje buvo taip pat įsivėlusi ta pati klaida, kaip ir su 2010 metų 10 mėnesio SODROS deklaracijos formavimo klaida. Nuvalydama mėnesio formuojamus nulius, deklaravimo periodas tapdavo pirmas, t.y. sausio mėnesis. Klaida pašalinta.

************ 2010-08-01 iki 2010-09-30********************

 • 120. Atlygimai yra atnaujinti nauju sumažintu draudimo tarifu, kurio aprašymą rasite SODROS svetainėje, paspaudę šią nuorodą: http://www.sodra.lt/lt/draudimas_isidarbinus_pirma_karta. Tarifas 3,7 proc. (arba skelbiamas vyriausybės) yra įrašomas Normatyvai-Personalas-Pagrindiniai normatyvai-SODRA ir PSD priešpaskutiniame stulpelyje, pažymėtame pavadinimu ”Pirmas” (Pirmas asmens įdarbinimas). Nerašykite viso 13,68 proc. , nes jis automatiškai sudedamas su kitais procentais, kurie naudojami ir kituose skaičiavimuose. 

 • 119. Atsargų pajamavimo ir pardavimo operacijos, klientų pageidavimu, papildytos automatine identiškų važtaraščių rekvizitų paieška ir pranešimu, apie rastus tokius atvejus. Tai leidžia išvengti dubliavimo, atsitiktinai bandant suvesti pakartotinai dokumentą. Tačiau galimas ir tolesnis dokumento formavimas tiems atvejams, kurie veda suskaidytus į kelias dalis dokumentus.

 • 118. SODRA Pataisyta nauja programos 2-SD-v05 versija. :)

 •  Duoda SODRA! Kiekvieną  mėnesį pakeičia tą patį numerį vis kitu.
 • 117. SODRA Pataisyta nauja programos 1-SD-v04 versija. :)

 • 116. SODRA Formuojant SAM ataskaitą už 2010 metų 10 mėnesį, programa duodavo neteisingą pranešimą, kad ši ataskaita yra formuojama nuo 2010 metų. Šis versijos nustatymo pranešimas yra pašalintas.

 • 115. Atsargos analizės ataskaita savo išlaidų stulpelyje nepritraukdavo grąžinmų tiekėjams, tuo iškreipdamos atvaizduojamus perskaičiuotus likučius po kiekvienos operacijos. Klaida pataisyta ir dabar grąžinimai tiekėjams pritraukiami. Todėl ir perskaičiuoti likučiai jau sutaps su realiais likučiais, o tuo pačiu su einamųjų likučių žiniaraščio duomenimis.

************ 2010-07-01 iki 2010-07-31********************

 • 114. SODRA Pataisyta nauja programos SAM-v03 versija. Gerai duoda SODRA!!! viduje nieko nepakeista tik identifikatorius. Kam to reikia? Gal kad varnelę uždėti, jog pasirodytų kad jie vis dar dirba :)  Laukim ir kitą mėnesį pakeitimo, nes jie vargu ar atostogaus! Jie ko gero "intensyviai dirbs".

 • 113. SODRA Pataisyta nauja programos 2-SD-v04 versija. :)

 • 112. SODRA Pataisyta nauja programos 1-SD-v03 versija. :)

 • 111. ATSARGOS. POS tipo kasos operacijose, darbo vietos, kuriose nebūdavo instaliuota "Alteros" programa (FB-02 empirijos blokams), BUHA ieškodavo šių failų ir nerasdama duodavo klaidos pranešimą. Dabar nefiskalinės darbo vietos gali naudotis kasos operacijų funkcijomis, apeinant "empifis.dll" paiešką.

************ 2010-04-01 iki 2010-06-30 ********************

 • 110.  ATSARGOS. Atsargų pajamavime, sukuriant naujos atsargos kodą, formoje [Atsisakyti] mygtukas suformuodavo tik pranešimą, kuriame prašydavo ištrinti atsargos kodą, po kurio įvykdymo, leisdavo uždaryti formą. Dabar mygtukas pats ištrina atsargos kodą ir iš karto uždaro naujos atsargos įvedimo formą.

 • 109. ATSARGOS. Atsargų pajamavimo išoriniame sąskaitos spausdinime buvo nespausdinamas skyriaus pavadinimas. Programa pataisyta.

 • 108. SODRA Padidintas registracijos laukelis SAM, 1-SD ir 2-SD deklaracijose iki 7 ženklų.

 • 107. SODRA Pataisyta nauja programos 1-SD-v02 versija. Joje surenkami duomenys apie priimamųjų darbą socialinio draudimo pradžią.

 • 106. SODRA Pataisyta nauja programos 2-SD-v03 versija. Joje surenkami duomenys apie atleidžiamų priskaičiuotą darbo užmokestį deklaruoti.

 • 105. FR0572. Pakeitimai parašyti VMI 2010m. sausio 26d. įsakymo Nr. VA-9. Citata:"19. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų suma (litais ir centais). Į šį laukelį taip pat įrašomos darbdavio išmokėtos 01 pajamų rūšies kodu žymimos išmokos už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas. Pažymime, kad deklaruojant išmokas, išmokėtas 2009 metais už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, jos turi būti žymimos 03 pajamų rūšies kodu ir įrašomos Deklaracijos 21 ir A priedo A6 laukeliuose."

************ 2010-03-01 iki 2010-03-31 ********************

 • 104. MODULIS. Parašytas naujas išorinis, atskirai platinamas, darbo užmokesčio eksporto į  trijų formatų t.y. XLS, TXT ir DBF formatą modulis. Jame galime rasti periodo NUO ir IKI, tabelio Nr. Nuo ir IKI, bei skyriaus NUO ir IKI filtro sąlygas. O ataskaitos forma išeksportuojama net su darbo laiko grafikų duomenimis, bei likusio, dar neišmokėto, DU duomenimis. Gerai mokantiems dirbti su XLS failais, tai puiki, duomenų rinkliava, susiformuoti bet kokio lygio ataskaitą, nes joje yra išskirti, atskairai matomi, kiekvieno priskaitymo ir išlaikymo laukelių duomenys, bei suvestiniai jų rezultatai. Eksportas nėra orientuotas į jokią ataskaitos spausdinimo formą. Tai apibendrintų, pagal lapelių apskaičiavimo datą, duomenų pateikimas tolesniam jų apdorojimui. Priskaitymų ir išlaikymų kodus galite atsispausdinti Normatyvai->Personalas->Pagrindiniai normatyvai->Mokesčiai.  

 • 103. PSD nuo 2 dienų. Vykstant aršiems debatams tarp įstatymų leidėjų, vykdytojų ir prievolininkų juos vykdyti, panaikintas skaičiavimas PSD (tiek asmens tiek ir darbdavio) nuo nedarbingumo pašalpos, mokamos darbdavio už dvi pirmąsias dienas. Skaičiavimas aktyvus nuo 2010.01.01 datos. Tos įmonės, kurios skaičiavo nedarbingumą, vykdydamos išlaikymų koregavimus, gali dabar perskaičiuoti nedarbingumo lapelius, išmetant savo suvestas koreguojamas sumas. Gaila tik kad įstatymus vis dar stengiasi prakišti atbuline data (projektas paskelbtas 2010.02.09). Ne gana to, kad SODRA iš IĮ savininkų ima mokesčius į priekį (nors jie dar ir neuždirbti, ir nesurinkti pinigai, ir neišmokėtos išmokos, tačiau vok, plėšk, bet mokėk), jiems dar rūpi ir laiką atsukti atgal. 

 • 102. FR0600. Parašyta nauja PVM deklaracijos formos antroji versija. Ji papildo VMI deklaracijų sąrašą pačioje apačioje.  Ir dar su PVM deklaracijos pakeitimais yra susiję tam tikri kėblumai, tačiau šie kėblumai gali būti išsprendžiami. Tam tikroms įmonėms, kurioms teko rašyti (dėl tam tikros veiklos specifikos) ar pertvarkyti asmeniškai PVM deklaraciją , joms šios deklaracijos eskizas bus tik startinis, o norint ja naudotis pilnai, teks vėl asmeniškai kreiptis dėl jų perprogramavimo. Tos įmonės, kurios neturėjo specifinių reikalavimų, joms ši deklaracija tiks be jokių pertvarkymų. Bet kadangi lieka abiejų versijų deklaracijos, didelių problemų kilti neturėtų. 

************ 2010-01-01 iki 2010-02-28 ********************

 • 102. Administratoriuje "Sistemos parametrizavimas->Kiti->Draudimas parduoti į minusą" (paskutinė eilutė) jau yra paskirtas laukelis, kuris gali kontroliuoti ir pagal tai valdyti parduodamų ar kitaip nurašomų didesnius atsargų kiekius, nei šiuo metu yra skyriuje (struktūriniame padalinyje). Nustačius jo reikšmę "1", pardavimo metu kontroliuojamas nurašomas atsargų kiekis, kuris negali būti didesnis už esamą. Nustačius prieštaravimą, kiekis užnulinamas ir atsargos nurašymas neįvykdomas.   

 • 101. Paruošta nauja FR0573 (ver.3) deklaracijos forma. Ji ir jos formuojama duomenų bazė randasi VMI kataloge. Nesumaišykite su sena. Nuo praeitų metų ji skiriasi tuo, kad pakeistas surinkimas MNPD ir MPNPD sumų, kurias dabar apskaičiuoja pagal kokrečiai taikytą dydį, o taip pat nepritraukia apskaičiuotų ir darbdavio mokamų už dvi darbo dienas nedarbingumo sumų, kurios šiuo metu yra deklaruojamos FR0572 deklaracijoje.

 • 100. SODRA Parašyta nauja programos SAM-v02 versija. Joje surenkami duomenys per mėnesį priskaičiuotiems darbo užmokesčiams deklaruoti. 


 
 
 
  © Copyright 1992-2011 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin