2009m.

 
 

************ 2009-11-01 iki 2009-12-31 ********************

 • 099. POS kasos aparatų pagrindinis "Ataskaitų" meniu yra papildytas nauja operacija, kuri leidžia atlikti nefiskalinį prekės pardavimą, Ši operacija skirta ištaisyti netikėtai atsirandančioms klaidoms, ar kokiems kitiems nesusipratimams. Atminkite, kad pardavimo operacija vis tiek įvyksta, kaip ir įprastiniame pardavime, bus įtraukta į Z ataskaitą, bet skirtingai, nei fiskalizuotas pardavimas, ji nesužadins kasos aparato kvito spausdinimo ir fiskalinės atminties fiksavimo.

 • 098. POS kasos aparatų pagrindinis "Ataskaitų" meniu yra papildytas "Pakartotinės buhalterinės Z ataskaitos meniu" , kuris leidžia atbuline data perfiskalizuoti dienos buhalterinę Z ataskaitą. Perfiskalizavimas vykdomas tik toje kasoje, kuri yra nustatyta ir tik vienos dienos prekių apyvartos. Jeigu perfiskalizavimą vykdo nutolinta stotis, dėl duomenų galimo dubliavimosi, pagrindinėje bazėje turi būti panaikinti visi tos kasos tos dienos pardavimai ir Fiskalinė buhalterinė Z ataskaita. Po prikaupimo prie pagrindinės bazės, jie įgaus naujus rekvizitus ir kitus raktinius duomenis.

 • 097. SODRA. Pataisyta nauja atleidimo iš darbo ABBYY eFormFiller Forma 2-SD versija 02.

 • 096. LITAS-ESIS eletroninių pavedimų eksportas į banką papildytas 25 neprivalomu laukeliu. Tačiau, kai kurių bankų importo protokolai jo reikalauja, kaip privalomo (nors ir tuščio).

************ 2009-08-01 iki 2009-10-31 ********************

 • 095. Administratoriams jau sukurtas ir paleistas automatinis duomenų bazių atnaujinimo mechanizmas. Dabar, po "Operacijų atrakinimo" rakto įvedimo, duomenų bazių atnaujinimas vyks automatiškai ir eiti į Administratorių, atnaujinti duomenų bazes, jau nereikės, nebent norėsite įsitikinti versijos numerio pasikeitimu.

 • 094. Partnerių kartotekoje, "Sutarčių" dėkle, debitorinių ir kreditorinių sutarčių skiltys papildytos "Marketingo kodu". Tai dešimties simbolių laukelis, leisiantis sugrupuoti partnerius pagal norimą marketingo požymį, kurio dėka galima bus suprogramuoti įvairias užsakomas analizės ataskaitas.  

 • 093. Atsargų tiek "Inventorizacijoje" tiek ir "Nurašyme", bei jų atspausdinimų meniu punktuose, atbuline data nevykdydavo jokių užduočių. Šių naujų užduočių punktuose buvo perduodama ne atbulinė data, o einama kompiuterio data, ko pasekoje užduotis nebuvo vykdoma. Visos keturios klaidos ištaisytos. 

 • 092. Atsargų vidinio perkėlimo "Atspausdinti sąskaitą" meniu punkte, norint atspausdinti vidaus važtaraštį atbuline data jo nerasdavo ir duodavo pranešimą, kad nerastas važtaraštis. Perduodamos datos klaida pataisyta ir spausdinimas vyksta normaliai.

 • 091. Atsargų pajamavimo atspausdinimo meniu punkto spausdinime būdavo nerodomas partnerio pavadinimas. Klaida pataisyta.

 • 090. Atsargų pardavimuose, pasinaudojus žymomis "didmena", arba "pirkėjų kainynas", bus fiksuojama duomenų bazėse iš atsargų normatyvinės bazės didmeninės (bazinės) kainos išraiška be PVM. Ši galimybė leistų vėliau analizuoti realius atsargų pardavimus ir jų nukrypimus, lyginant su tuo laiku nustatytomis didmeninėmis (bazinėmis) kainomis.  

************ 2009-06-01 iki 2009-07-31 ********************

 • 089. Administratoriuje padidintaskomandinės elutės ir knygos parametrizavimo aktyvuoto lango plotas.

 • 088. Atlyginimų banko eksporte į SEB (Vilniaus banko) korteles yra pakeistas duomenų perdavimo protokolas. Dabartiniame eksporte yra naudojamas ir banko sąskaitos numeris, kuris privalo būti įrašytas asmens duomenyse į banko sąskaitos numerio laukelį. Todėl besinaudojantys Vilniaus banko atlyginimų eksportu per E-Banką būkite atidūs.  

 • 088. Atlyginimai -> Asmeninėse sąskaitose buvo neįtraukiamos naujos PSD darbdavio sumos nuo priskaičiuotų ateinančių laikotarpių atostoginių. Dabar jau įtraukiamos.

 • 087. Partnerių normatyvinėje bazėje padidintas elektroninio pašto laukelio dydis iki 60 simbolių.

 • 086. Vidinio perkėlimo koregavime, priklausomai nuo kompiuteryje esančios aplinkos ir atsargų apyvartos kombinacijos, būdavo sukeičiami koreguojamų atsargų kiekiai. Ši klaida surasta ir ištaisyta. Nuo šio pakeitimo, pas kuriuos tas reiškinys pasirodydavo, galite tam tikra laiką stebėti šią situaciją. Ir jeigu tai pasikartotų, būtinai praneškite! Manome, kad "vaistukai" pritaikyti teisingi ir ši "liga" pagydyta.

 • 085.  Kasos apyvartos žiniaraštyje, turintiems daugiau nei vieną kasą, nesugrupuodavo skirtingų kasų apyvartų. Tuo pačiu neteisingai būdavo perskaičiuojami ir likučiai pabaigai apyvartos žiniaraštyje. Klaida ištaisyta. Tiems vartotojams, kurie turi tik vieną kasą, ši klaida neegzistuodavo.

 • 084. POS kasos aparate po čekio išrašymo, pereinant į sąskaitos spausdinimą, kai kurie "greituoliai" sugadindavo paduotą einamąją datą, ko pasekoje vėlesnėse operacijose turėdavo problemų. Dabar data ir buhalterinio įrašo laukeliai nuo tokių "greituolių" apsaugoti tik skaitymo režimu. Išorinis sąskaitos spausdinimo mechanizmas šiuos laukelius padaro aktyviais.

 • 083. Pajamavimo klaidos pranešime "variable NUTRAUKTI not found" sugriežtintas šio kintamojo priskyrimas. Nors jis pasirodydavo tik kai kuriose darbo vietose ir tik atsitiktinai (serveriui per 10 sekundziu negrąžinant šio kintamojo darbo vietai).

 • 082. Vidiniame perkėlime panaikintas nereikšmingas klaidos pranešimas, kada buvo įeinama į operaciją, bet nieko neperkeliama.

************ 2009-05-01 iki 2009-05-31 ********************

 • 081. REGISTRACIJA Gal tai jau bus paskutinė persiregistravimo procedūra. Šioje registracijoje bus registruojamos visos, be jokios išimties, darbo vietų licencijos. Registracijos procesas jau Jums pažįstamas iš praeitos registracijos, todėl plačiau jo neaprašinėsime. Akcentuosime tik kelis svarbius dalykus. Pasiruošimas procesui:


 • 1. Nepradėkite įdieginėti pakeitimų, jeigu Jūsų darbo vietos neturi tiesioginio priėjimo prie interneto. Joms bus reikalingas prisijungimas "on-line" registracijai. Po to, saugumo sumetimais, internetą galėsite joms atjungti.
  2. Susitikrinkite paleidimo paveiksliukų (ikonų) savybių (Properties)  Start in laukeliuose, kokie katalogai yra paleisti. Susidarykite jų sąrašą. Jie negali kartotis skirtingose darbo vietose. Radus tokius katalogus, juos reikės prieš tai perlicencijuoti rankiniu būdu, susisiekiant su aptarnaujančiu personalu. Tas galioja ir nutolintoms darbo stotims. Katalogų (licencijų) pavadinimai ir jų skaičius turės sutapti su mūsų licencijų priskyrimo programos saugomais duomenimis. Paaiškėjus nesankcijonuotiems atvejams, jie bus naikinami, arba teks už juos susimokėti.
  3. Visų katalogų pavadinimai turi prasidėti žodžiu BUHAW ir toliau gali sekti tik skaičių išraiškos BUHAW1, BUHAW2, ir t.t. Kitokie katalogų pavadinimai bus traktuojami kaip neteisingi! Vykstant registracijos procesui ir gavus pranešimą, kad šita darbo vieta jau paleista, nutraukite registraciją ir išsiaiškinkite aplinkybes, dėl kurių šis pranešimas pasirodė. Jis pasirodys, jeigu jau bus rasta užregistruota darbo vieta. Tik perkeliant darbo vietą į kita kompiuterį, ar perinstaliavus WINDOWS galite tęsti registraciją, priešingu atveju nutraukite perlicencijavimą, nes bus sunaudota paskyra, o su dviem vienodomis licencijomis, dirbti vis tiek negalėsite.  
  4. Prisiregistravus veikiančią licencijinę darbo vietą, jai suteikiama pirma paskyra. Nemokamų tos darbo vietos perregistravimų (paskyrų) skaičius yra 5. Todėl saugokite darbo vietų perregistravimą, nes išnaudojus penkis persiregistravimus (paskyras), sekantys bus apmokestinami papildomu mokesčių.
  5. Pirmoji prisiregistruojanti darbo vieta automatiškai taps Administratoriaus darbo vieta. Po to jos statuso keisti negalėsite. Žinoma, kad maloniausiai būtų tapti BUHAW1 administratoriaus vietai, tačiau sąlyga nėra privaloma. Nutolintos stoties Administratoriumi taps taip pat pirma persiregistruojanti darbo vieta. Jų katalogų pavadinimus interpretuokite kartu su centro katalogų pavadinimais. Pasikartojamumas pavadinimų draudžiamas, nes internetiniame portale jos sukris į bendrą sąrašą. O ten "dubliai" uždrausti.
 • 080. PAKEITIMAI randasi savitarnos svetainėje INFO skyrelyje. Prie pakeitimo atsisiuntimo nuorodos randasi ir atrakinimo raktas. Jis tinka tik tai Administruojančiai darbo vietai ir tik tam pakeitimui.

 • 079.  FREE programos vartotojai savo pakeitimus ras šalia FREE programos. Aukščiau išvardinti punktai jiems negalioja. Tiesiog įdiekite pakeitimus, kaip įdiegėte pačią programą, kompiuterio perkrauti šiuo atveju nereikia, o duomenų bazės atnaujinimą atlikite Administratorius->Versijos atnaujinimas->Atnaujinti duomenų bazes. Programai atlikus darbą, Modifikuotas ir Esamas numeriai susivienodins ir galėsite toliau ramiai dirbti.

 • 078. KREDITORIAI Ataskaitose Kreditoriai- Gautos per periodą- 2 FORMA, nebuvo padarytas išskaičiuotų A ir B klasės mokesčių pritraukimas. Kadangi jie atsirado vėliau ir dėl laiko stokos, šie pataisymai buvo atkelti šiam laikotarpiui. Dabar išskaičiuotų mokesčių sumos įtraukiamos į Kreditorių 2 formą. Pačių mokesčių išskaičiavimas buvo vykdomas teisingai ir Didžiojoje knygoje jie vertinami teisingai.

 • 077. A-B MOKESČIAI Pasikeitė pagrindinis meniu ir būtent prie Kitų korespondencijų ir yra patalpintos Mokesčių pažymos. Pagrindinis meniu pervardintas į MEMO pažymos. Periodiniai mokėjimai dar neužbaigti. Mokesčių pažymų formoje Jūs galėsite atsispausdinti išskaičiuotų nuo A ir B klasės pajamų išmokų išskaičiuotas ir sukoresponduotas Memo pažymas. Taip pat ir jų sąrašinę ataskaitą. Čia galima ir panaikinti neteisingus, arba keliančius Jums abejones, įrašus. Būkite atidūs, nes Kasos arba Banko išmetami neteisingi dokumentai, automatiškai šių išskaičiuotų mokesčių nekoreguoja. Tad prižiūrėti tokius atvejus teks patiems.

 • 076. KASA-BANKAS Palengvinant išskaičiuotų nuo A ir B klasės pajamų išmokų mokesčių sumokėjimą, vietoje mygtuko Avansinis apmokėjimas(kuris neturėjo jokios atliekamos užduoties), pakeistas mygtuku A-B mokesčiai, kurio darbo užduotis yra pateikti ir kontroliuoti mokamus mokesčius, panašiai kaip ir sumokant už važtaraščius.

 • 075. VIDINIS PERKĖLIMAS Vidinių perkėlimų koregavimo režime buvo išjungtas - "užmuštas" Esc klavišo veikimas. Ši problema išspręsta, perrašant visą išrinkimo modulį jau Jums pažįstamu išrinkimo moduliu kitose atsargų koregavimo operacijose. Dėl laiko stokos, jis buvo likęs vienintelis neperrašytas.

 • 074. VIDINIS PERKĖLIMAS Kai kurių klientų pageidavimu, kad vidinio perkėlimo metu, išrašomame transporto gabenimo važtaraštyje būtų galima pasinaudoti partnerių kartotekos klientų adresais, pakeista transporto pasirinkimo formoje partnerių paieška, su jų adresų priskyrimu. Beliko patiems ataskaitos redaktoriuje įsidėti transporto gabenimo važtaraščio spausdinimo formoje tikasv2t spausdinime laukelį, kurio Expression reikšmės laukelyje turi būti įrašyta programinio kintamojo tr1[11] vardas.

 • 073. POS-as Gražintų iš pirkėjų atsargų pajamavime (iš POS kasos tipo aparato), buvo įrašomas į darbo vietos pagrindinį skaitliuką registruojamo dokumeto numeris, ko pasekoje būdavo sugadinamas išrašomų sąskaitų-faktūrų skaitliuko eiliškumas. Dabar jis prasukamas ir įrašomas naujas tik Kreditinių (nuolaidų) sąskaitų išrašyme. Kitais atvejais skaitliukas nejudinamas.

 • 072. Pardavimai Dirbant tik suminėmis išraiškomis, apmokestinamų sumų ir jų PVM laukelių peršokimo eiliškumas (indeksas) buvo nustatytas nepatogus. Dabar, kaip pajamavime  taip ir pardavime suvienodinti peršokimo eiliškumai. Po apmokestinamos sumos įvedimo, peršokama į tos sumos PVM laukelį. 

 • 071. KASA-BANKAS Suvienodinti pajamų-išlaidų registro spausdinimai. Kasos registras buvo skurdžiau apiformintas, visos kasos buvo sudedamos į vieno žiniaraščio spausdinimo formą. Dabar jie atskirti ir juose matosi kasos pavadinimas ir dislokacijos adresas.

 • 070. Atlyginimai -> Asmeninės sąskaitos filtro forma papildyta Atsisakymo mygtuku, o taip pat įdėta darbuotojo paieškos funkcija. Dabar galėsite operatyviau surasti darbuotojo asmeninę saskaita ir ją peržiūrėti-atsispausdinti.

 • 069. Atlyginimai -> Asmeninėse sąskaitose buvo neįtraukiamos naujos PSD asmens sumos nuo priskaičiuotų ateinančių laikotarpių atostoginių. Taip pat jos buvo pamirštos įtraukti ir pažymoje apie darbo užmokestį. Dabar jos įtraukiamos.

 • 068. Atlyginimai -> Avanso algalapis surinkdavo neteisingus avanso duomenis, jeigu buvo panaudotas papildomas lapelio numeris ir jame būdavo įrašomas antras avansas. Šis netikslumas įtakodavo ir elektroninio banko atlyginimų failo formavimui. Būdavo įtraukiami neteisingai avansai, tuo pačiu iškreipiant galutines darbo užmokesčio sumas. Klaida ištaisyta. Tačiau dirbant su elektroniniu banku, labai svarbus ir operacijų eiliškumo nuoseklumas. Jeigu surašysite daug lapelių iš karto su avansais visuose ir nebus apmokėjimo sumų ar datų, tai rezultatai gali būti ir neapibrėžti. Laikykitės tvarkos ir nuoseklumo, kas padės išvengti nesusipratimų.

 • 067. Atlyginimai Parašyta nauja darbo užmokesčio žiniaraščio universali forma. Gal kam nors ji patiks. Buvo senokai prašoma suglaustos, nedetalizuotos, aiškios ir kompaktiškos formos.

************ 2009-04-01 iki 2009-04-30 ********************

 • 066. Tai paskutiniai atnaujinimai, kuriuos dar rasite ir senoje svetainėje. Nuo šio atnaujinimo, dabar juos pasiimti privalėsite tik naujos svetainės registruotų Vartotojų savitarnos skyrelyje. Diegdami šį atnaujinimą, jau privalote būti prisiregistravę naujoje svetainėje, nes tik ten bus generuojamas programos atrakinimo raktas. Veiksmų seka yra sekanti:

  1. Siunčiate mums elektroniniu paštu prašymą gauti naujus prisijungimo duomenis (tik tie, kurie dar nėra priregistruoti) ir gaunate juos savo elektroniniame pašte.

  2. Po programos atnaujinimo įdiegimo, pasirodys nauja registracijos forma, kurioje prašys įvesti Vartotojo registracijos numerį, kurį ir gausite elektroniniame pašte. Jį įvesite į laukelį ir paspausite mygtuką Registruoti. Po kiek laiko, prisijungus internetui, suvesite savo prisijungimo duomenis, taip patekdami į Jūsų savitarnos skyrių.

  3. Pradžioje Jūsų paprašys Perregistruoti licenciją. Būtinai paspauskite tą mygtuką ir įvyks pirmas Administruojančios darbo vietos licencijavimas. Todėl būkite atidūs ir registraciją atlikite iš Vyr. buhalterės arba kitos, Administratoriaus leidimą turinčios, vietos. Vėliau visi kiti pakeitimai bus administruojami tik iš tos darbo vietos ir atrakinimo raktai tiks tik tai darbo vietai.

  4. Po Perregistravimo mygtuko nuspaudimo, atrakinimo Raktą rasite savitarnos skyrelyje paspaudę mygtuką INFO. Raktas randasi šalia atnaujinimo atsisiuntimo nuorodos. Atnaujinimų siųstis šį kartą nereikės, bet ateinančius atnaujinimus ir jų Raktus rasite būtent šioje vietoje.

  5. Grįžę į programą BUHAW, galiausiai suveste būtent tą atrakinimo Raktą ir programa pasileis. Pakeitimus duomenų bazėse atliksite programos Administratoriuje->Versijos atnaujinimas->Atnaujinti duomenų bazes įprastine tvarka.

 • 065. Paruošta nauja FR0572 (ver.3) deklaracijos forma. Ji ir jos formuojama duomenų bazė randasi VMI kataloge. Nesumaišykite su sena.

 • 064. Elektroniniame darbo užmokesčio pervedime į asmenines sąskaitas, avanso išmokėjimo datos laukelyje buvo  įrašoma kitų išmokų pervedimo data. Klaida ištaisyta.

 

************ 2009-03-01 iki 2009-03-31 ********************

 • 063. SVARBU!!! Visiems programos vartotojams, neturintiems aptarnavimo sutarčių, arba joms pasibaigus, pakeitimų neįdieginėkite, nes užblokuosite programą, o atblokavimo rakto negausite! Kalti liksite patys!
  Nuo šio momento, tos FIRMOS , kurios buvo įsigiję tik duomenų bazes (be programinio aptarnavimo), jos ir nebus aptarnaujamos. Apie tai jau buvo rašyta praėjusiais metais ir buvo palikta pakankamai laiko pasiruošti apsisprendimui. Dabar joms paliktos dvi išeitys (demokratiškai, kad būtų iš ko rinktis), tai įdiegti uždarytą, bet toliau jau nebepalaikomą "CLOSED" versiją ir toliau ja nemokamai naudotis tol, kol jas tai tenkins, arba kuo greičiau sudaryti elektroninę aptarnavimo sutartį ir susimokėti už joms teikiamas duomenų bazių plėtimo, aptarnavimo ir programavimo paslaugas (iki šio momento jos naudojosi jomis neatlygintinai).
  Ši "CLOSED" programos versija nereikalaus licencijinio rakto kompiuterio perinstaliavimo metu, arba darbo vietos perkėlimo į kitą kompiuterį. Tačiau ši "CLOSED" versija ir nebus palaikoma. Dėl galutinio programos uždarymo kreipkitės į Jus aptarnaujantį personalą. "CLOSED" versija turi specialią šių paskutinių pakeitimų redakciją ir ji diegiama atskirai. Be kita ko, prieš ją įdiegiant, reikia pertvarkyti ir serverių (arba lokalių kompiuterių) konfigūracijas. Tad laiko liko nedaug, o tokių FIRMŲ yra! Neatidėliokite apsisprendimo!
  Sugalvojus vėliau, dėl programinio palaikymo, teks iš naujo įsigyti programinę licenciją, nes nuo 2009.04.01 automatinis kontrolės mechanizmas perduodamas serveriui, o jo programinė įranga "subtilumo" netoleruoja.
  Šie reikalavimai negalioja "FREE" programos turėtojams. Jiems šie pakeitimai bus išleisti balandžio mėnesio pradžioje ir jokios sąlygos nesikeičia. Programiniai atnaujinimai bus patalpinti šalia "FREE" programos versijos.

 • 062. Sukurtas automatinis skolų kontrolės JOLRADAI mechanizmas, o taip pat programos, bei prie jos įsigijamų priedų atrakinimo raktas.

 • 061. A-B klasės pajamų išmokoms fiksuoti ir apskaičiuoti naujai įvestus mokesčius, "Administratoriaus" pagrindinis meniu papildytas šių normatyvų įvedimo forma "A-B klasės pajamų mokesčiai". Pavyzdyje yra įdėta pora eilučių, bet jas išmesite ir pasipildysite sau reikalingomis. Mokesčių išskaičiavimą kontroliuoja Kasos ir Banko išlaidos. Natūriniai mainai nekontroliuojami. Išskaičiuotų mokesčių suvestinė matosi "K/s apyvarta" ->"Mokesčių ir periodinių mokėjimų grafikai".

 • 060. SODROS formoje 1-SD vers.01 sutvarkyti papildomi asmens ir darbdavio procentai.

 • 059. SODROS formoje SAM vers.01 sudėti papildomai atsiradę procentai ir naujos priskaitytos asmens ir darbdavio sumos.

 • 058. Kas naudoja objektų kaštų centrus, atsargų "Nurašyme", paliekant laukelį "objektas", buvo nereikšmingas klaidos pranešimas. Pranešimas pašalintas.

 • 057. Visose atsargų tvarkymo procedūrose dabar bus vedamas ir operacijos atlikimo laikas, bei darbo vietos identifikatorius (kitaip dar vadinamas "antspaudu"), kuris leis tiksliai nustatyti naujo, arba koreguoto dokumento laiką, vartotojo tapatybę ir serverio identifikatoriaus numerį. Pradedant dirbti su programa, Jūsų paklaus serverio identifikacinio numerio. Nulinis yra skirtas pagrindiniam serveriui, o pirmas, antras ir t.t. skirti nutolintoms darbo stotims.

 • 056. Taip pat, pradedant šiuo pakeitimu, galima koreguoti važtaraščius, suvestus suminėmis išraiškomis. Tai liečia ir 501 tipo važtaraščius.

 • 055. SVARBU! Šie pakeitimai turi būti įdiegiami sinchroniškai ir NUTOLINTOSE DARBO STOTYSE. Priešingu atveju, galimi "antspaudų" neatitikimai ir beprasmės kaltų paieškos! Neįdiegus jų abiejose pusėse, keistis informacija DRAUDŽIAMA!

 • 054. Atsargose, pajamavimo koregavime, nuo 2009.04.01 bus išmetami ir perskaičiuotų sąnaudų (X,Y,Z) važtaraščiai (501 tipo), prieš tai perspėjant apie išmetimą. Dabar nereikės rankiniu būdu jų išmetinėti.

 • 053. Išsmesta komanda iš atsargų pajamavimo procedūros, kuri trindavo tuos važtaraščių įrašus, kurie neturėdavo jokios sumos (tuščius). Galbūt jinai ir "kiaulindavo", tam tikrose sąlygose. Dabar ji ištrins tik esamą, naujai įvestą, arba koreguojamą įrašą, kurio sumos bus lygios nuliui. Tuščius įrašus trinti būtina, nes bet koks bandymas pajamuoti, duos tuščią įrašą duomenų bazėje. Jų palikti negalima, nes būtų dar didesne netvarka.

 • 052. Pereinant prie griežtos atsargų ir važtaraščių kontrolės mechanizmo, atstatyti išmestus važtaraščius, sukurta jų atstatymo kontrolė. "Administratoriaus" pagrindiniame meniu atsirado išmestų važtaraščių atstatymo procedūra. Ji sugeba surasti ištrintus (delete) važtaraščių įrašus ir juos automatiškai atstatyti, o taip pat, pagal kortelių įrašus, atkurti naujus tuščius įrašus koregavimams, arba tiesiog juos iš karto ir užpildyti sumomis.
  Atstatant automatiškai, būkite atidųs ir pakontroliuokite operaciją, nes sumos gali turėti įvairių faktorių,
  tokių kaip nuolaidos, arba papildomų sąnaudų įskaičiavimai ir t.t. Jeigu abejojate užpildytų sumų teisingumu, po to nueikite į to važtaraščio koregavimo režimą ir įsitikinkite, kad viskas lieka tvarkingai.
  PASTABA!
  "Atsargų-važtaraščių administravimas", "Važtaraščių peržiūra" ir "Atsargų apyvartos failas" formos sukurtos kaip nepriklausomi objektai ("Modeless"). Tai leidžia juos neuždarius, o tik sumažinus ("Minimize"), atlikti bet kurias kitas programos f-jas. Tad atstatant važtaraščius, darbas neturėtų labai nuvarginti.

 • 051. Siekiant sekti ir nepraleisi sugadintų važtaraščių įrašų, formuojant didžiąją knygą, galima įsijungti ir automatinį tokių važtaraščių paieškos mechanizmą. O formos veikimo principas jau buvo paminėtas aukščiau buvusiame punkte. Automatinės kontrolės įjungimas nustatomas ""Administratorius" -> "Sistemos parametrizavimas" -> "Knyga" -> "Išmestų važtaraščių kontrolė ir atstatymas" (4-a eilutė).

 • 050. Darbo vieta, kurioje yra įjungtas "Administratoriaus" režimas, įėjimo į programą metu, be jokių išlygų, yra užblokuojami važtaraščių koregavimai, išskyrus einamos dienos išrašytus važtaraščius.Tačiau šia funkcija gali pasinaudoti tik Administratoriaus teises turinti darbo vieta, kurios "Darbo vietos rekvizituose-> Įjungimai-> Automatinis draudimas sąskaitų korekcijos" yra pastatytas 1. Priemonės taikomos dėl vartotojų prašymo kontroliuoti koreguojamus, išmetamus ar kitaip keičiamus važtaraščius. Taip pat yra pašalinta galimybė per Priedus->Papildomus įrankius prieiti prie važtaraščių ar atsargų apyvartos failų. Dabar šie priėjimai yra deleguoti "Administratoriaus" darbo vietos pagrindiniam meniu "Važtaraščių peržiūra" ir "Atsargų apyvartos failas". Rekomenduojama peržiūrėti savo darbo vietas ir palikti "Administratoriaus" režimus tik vyriausio buhalterio, arba atsakingo už didžiosios knygos formavimo užduoties vykdymą darbo vietoje. Kitose darbo vietose "Administratorių" uždrausti. Nutolintų stočių pagrindinėje darbo vietoje "Administratoriaus" režimas turi likti. Daugumas vartotojų, norėdami pažiūrėti pajamavimą, ar pardavimą, eidavo į koregavimo procedūras, taip sukeldami pavojų važtaraščių sumų įrašams. Dabar priėjimas prie "Priedų" tapo nereikalingas, nes kiekvienoje procedūroje yra sudėtos koregavimo ir atspausdinimo funkcijos. Dabar galima atlikti net važtaraščių koregavimą, kurie buvo suvedami tik sumomis. Tiesiog einate juos koreguoti ir įrašote naujas sumas, arba jas užnulinate išmetimo atveju.

 • 049. Pranešimas "Neįrašytas į serverį važtaraštis" jau išmestas iš visų procedūrų. Dabar jis iš karto nutraukia programos darbą, kad galėtumėte perindeksuoti visus failus, o taip pat ir nereikėtų išmetinėti daug kartų įvestų važtaraščių dublių.

 • 048. Pardavimas papildytas patikrinimo mygtuku "VMI patikra". Jis patikrins, ar Jūsų klientas nėra įtrauktas į "juoduosius" VMI duomenų bazės sąrašus. Tokiu būdu, galėsite užkirsti kelią numatomiems piktnaudžiavimo atvejams dėl klientų nemokumo.
   

************ 2009-02-01 iki 2009-02-28 ********************

 • 047.SVARBU! Klientai, kurie nesumokėję už paslaugas, nuo vasario mėnesio pirmos dienos nebus aptarnaujami!

 • 046.Gal jau neverta tobulinti BUHAW (nes jau pradedu nesuvokti, kas čia darosi, o ŽVAIGDŽIŲ paradas dar net nesupranta, už ką balsuoja. Kas bus toliau? Išrinkti net keturiems metams...).
  Už BUHAW palaikymą, gavęs 1000.00 Lt ir sumokėjęs GPM 150.00 Lt ir PSD 864.00 Lt už 12 mėn.(VISO=1014.00 Lt), likčiau su tuščia pinigine ir dar valstybei skolingas 14.00 Lt (eisiu skolintis pas kaimyną), bei įmonė liktų nesumokėjus už mane VSDF 285.00 Lt, nes tuščia kasa (285.00 Lt kaimynas tokių pinigų neskolins, nes ir jam nepyragai).
  Klausimas: kam tada dirbi, jeigu uždirbęs 1000.00 Lt ir visus atidavęs, dar lieki biudžetui skolingas 300.00 Lt?
  Gal geriau parašyti NAMŲ BUHALTERIJĄ, nes jau ir pensininkams reikės pildyti GPM305. Susives jie savo pajamas į buhytę gautas palūkanas už indėlius (padėtus juodai dienai), už parduotas petražoles turgelyje, už išnuomotą kambarį studentui ir t.t. Žiūrėk, kad jau reikia ir programos :)
  Buhalteriai, kaip ir teisininkai, visada turės darbo, nes net Amerikoje šeima turi turėti savo buhalterį, advokatą ir daktarą. Bus ir pas mus taip neužilgo.
  Reiktų gal ir man mestis į buhalterius (nors labai nemėgstu vesti daug tų pačių dokumentų, nes trečias vedamas tas pats dokumentas mane jau pykina). Dar pagalvosiu iki vasario mėnesio pabaigos (nes jis trumpas, todėl ir man reikės trumpiau galvoti)! Laukite žinių kovo mėnesyje.

 • 045.Sutvarkyta atleidimo iš darbo SODROS 2-SD forma, kuri susirenka jau naujus procentus ir priskaitymus.

 • 045.Dėl plaukiojančio NPD, taikomo darbuotojui, ne tik priskyrimo, bet užfiksavimo duomenų bazėse, įvesti du papildomi išlaikymų sektoriuje laukeliai, pavadinti NPD ir PNPD. Prašome perskaičiuoti visų lapelius, paspaudžiant mygtuką [Užrašyti], kuris užfiksuos šias reikšmes, reikalingas deklaruojant kitais metais FR0573 deklaracijose panaudotus NPD ir PNPD.

 • 044.PSD, mokamas asmens 6% nuo nedarbingumo lapelio už dvi dienas, mokamas darbdavio lėšomis, išskiriame į atskirą laukelį, kad darbdavys galėtų sumokėti VMI, o ne SODRAI. Atsiradus dviprasmybei tarp VMI išaiškinimo (Netaikomas NPD) ir SODROS išaiškinimo (Taikomas NPD kaip ir apskaičiuojant GPM), šiems PSD išlaikymams aš skaitau netaikyti NPD, nes priešingu atveju jis gausis visada neigiamas, arba niekad neapmokestinamas. :) (Logiška būtų manyti, kad uždėjus mokestį, biudžetas norėtų gauti ir įplaukų, o ne neigiamų sumų, apie kurias niekas net neužsiminė išaiškinimuose, pritaikius NPD nesąmonę).
  PVZ: dažniausiai pasitaikantis
  dienos vidurkis 100.00 Lt (nuo mažesnio vidurkio neigiama suma tik didės)
  (2 dienos * 100.00 -470)*6%= -16.20 Lt
  Man tai atrodo juokinga! Turime valstybėje net TRIS GALVAS (bet nei vieno programuotojo!), o suprantamai išaiškinti niekas nesugeba.
  Jeigu norite, kad programa taip skaičiuotų, tai skaičiuokite, nes pakeitimai jau įdėti. Jeigu nenorite šitų nesamonių, naudokitės kitais laukeliais (neapmokestinamais, apmokestinamais tik GPM, apmokestinamais tik SODRA ar tik Priedu prie DU).
  Visus variantus Jūs ir taip žinote!
  PSD įmokų surinkimo tikslas- teis
  ė į nemokamą gydymą, o nedarbingumo išmokos, kurios nevisada mokamos 100% - kompensuoti pajamas dėl prarasto darbingumo ir gydymo tęstinumo. Seka išvada, kad sergantiems dar didesnė mokesčių našta nuo negautų šimtaprocentinių pajamų, bet ligonių kasoms - tikras rojus. Gal pagaliau sulauksim ir kokios choleros epidemijos, kai visi lietuvaičiai iškris! SODROS biudžetas ištuštės, o ligonių kasų bus perpildytas (gydyti nereikės, nes visi gyventojai bus išmirę). Galės tada kurti naują bendrovę "LEO PSD LT" :)

 • 043.Ataskaitose -> Gautų arba Išrašytų per periodą PVM ataskaitų eskizus galite pasipildyti Europos sąjungos nario spausdinamu požymiu, kuris yra fiksuotas "Partnerių kartotekoje" -> "ES narė" (žinoma jeigu tik jums yra toks poreikis).
  Ataskaitų redaktoriuje, kokio nors nukopijuoto laukelio "Expression" reikšmėje įrašykite elementą-> m10101 ir paspauskite mygtuką [OK].

 • 042.Atnaujinta metinė A klasės išmokų FR0573(3) deklaracija trečiąja versija. Duomenų bazė (.ffdata) nepakitusi, lyginant su antrąja versija. Apie tai informuoja ir VMI EDS portalas. Serveriai turėtų priimti ir senas bazes. Tačiau spausdintas formas priiminės tik trečios versijos.

 • 041."Ofisas" -> "Vadyba" -> "Skyrių rentabilumo" ataskaitos papildytos korespondencinių sąskaitų pavadinimais.

 • 040.SVARBU! Vartotojai, kurie naudojasi Kasos ar Banko operacijomis "Inkasacija", turi nepamiršti, kad formuojant Didžiąją knygą už praeitus metus, turi atstatyti senas PVM reikšmes. Priešingu atveju, nuo "Inkasacijų" bus paskaičiuotas neteisingos PVM sumos Didžiojoje knygoje.

 • 039.Ataskaitos -> Debitoriai -> "Išrašytas per periodą PVM" ir "Grąžinimų PVM" užduoto filtro sąlygomis "Visi", PVM dabar jau neperskaičiuojamas, o rodomas tikromis užfiksuotomis sumomis. Tai leidžia formuoti šias ataskaitas atbulinėmis datomis, nepriklausomai nuo tada galiojusio PVM dydžio. 


 
 
 
  © Copyright 1992-2011 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin