2008m.

 
 

************ 2008-12-01 iki 2009-01-31 ********************

 • 038. Po pakeitimų atnaujinimų, sąskaitų planą pasipildykite sąskaita 61131 (PSD sąnaudos). Jeigu nuspręsite naudoti kitus sąskaitų numerius, tai [Administratoriuje] -> [Knygos parametrizavimas] ieškokite atlyginimų srityje [Operacija] stulpelyje įrašų , pažymėtų fragmentu "PSD". Jų yra po tris eilutes Debeto ir Kredito pusėje. Debeto ir Kredito laukeliuose įsirašykite savo pageidaujamus sąskaitų numerius be jokių papildymų.
  Toliau teks keisti [Personalas] -> [Pagrindiniai normatyvai] mokesčių lentelės elementus, papildant juos "Riba"=800.00 (nustatytas ribinis atlygis, nuo kurio taikomas koeficientas, skaičiuojant NPD) ir "Koefic."=0.2 elementais. NPD nustatomas 470.00, kaip jau įprasta, o GPM nustatome 15.00 procentų. PNPD kaip ir buvo, fiksuojamas tame skaičiuje (470+50=520 vienam vaikui per puse su sutuoktiniu) ir t.t..
  Privalomo sveikatos draudimo (PSD) procentai nustatomi [SODRA ir PSD] lentelėje. Asmens nustatomas 6.00 ir dardaviui 3.00 procento.
  Atlikus šiuos pakeitimus ir papildymus, galėsite pradėti atlyginimų skaičiavimą. Dirbant atbuline data, galios seni įstatymai.
  Darbo pažymose ir asmeninėse sąskaitose PSD įmokos pridėtos prie SODROS įmokų laukelių. Jeigu bus pakeitimai, keisime ir jas.
  Norime paprašyti Jūsų, jeigu pastebėsite klaidas skaičiavimuose ir ataskaitose, nedelsdami praneškite, kad galima būtų jas operatyviai pašalinti. Tikėkimės, kad Enšteino atrastos "Reliatyvumo teorijos" atlyginimų skaičiavime taikyti nereikės, nes ją pritaikius, "išnyks" ir pats atlyginimo skaičiavimas, o visuomenė nemokamai galės tenkinti savo poreikius. Tada įsiviešpataus tikras ir visų išsvajotas "KOMUNIZMAS" su savo garsiuoju lozungu: "Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius!".
  LAIMINGŲ, SĖKMINGŲ, PELNINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

 • 037. Atlyginimų žiniaraščio (algalapio) forma papildyta tituliniu lapu, kuris atspausdinamas po algalapio formavimo. Suma žodžiais apskaičiuojama nuo programos filtre užduotų sąlygų.

 • 036. "Pažymoje apie darbuotojui išmokėtą darbo užmokestį", buvo per skubėjimą palikta klaida "Failas užimtas 146 eilutė". Klaida ištaisyta. Ji ataskaitos rezultatų neiškreipdavo, tik duodavo pranešimą, kai darbuotojams nebuvo vedama darbo laiko apskaita.

 • 035. Operacijose "Grąžintos atsargos" įdėta pasirinkimų mygtukų grupė, kuri leidžia pasirinkti paprastą atsargų grąžinimą, kreditinę nuolaidų sąskaitą arba POS (kasos aparato čekio) grąžinimo operacijas. Taip pat papildytos ir esamų operacijų funkcijos. Paprastame grąžinime dabar bus galima atspausdinti ir kreditinę grąžinimo sąskaitą, kai pirkėjas neišrašo grąžinimo važtaraščio. Taip pat grąžinant prekes, pagal kasos aparato pardavimo čekį, galima atspausdinti ir sąskaitą-faktūrą (arba perdaryti į grąžinimo aktą) iš grąžinamo asmens, kur operacijų turinys yra fiksuojamas su nuosavos įmonės kodu, o operacijos metu bus matomas ir grąžinimo PVM.

************ 2008-10-01 iki 2008-11-30 ********************

 • 034. Labai svarbus pranešimas!!!
  Nuo kitų metų pradžios bus išleista nauja programinė versija Nr.5.5, kuri bus pilnai automatizuota ir adaptuota iternetiniam pardavimui, aptarnavimui atlikti, licencijuoti, kontroliuoti atsiskaitymus ir kitoms funkcijoms vykdyti. Išėjus naujai programinei versijai, versija 5.3 bus palaikoma metus, tačiau tobulinama ir vystoma jau nebus. Bus taisomos tik "klaidos ir lūžiai", bei perinstaliuojamos darbo vietos. Sena programa bus atrišama nuo tam tikro licencijos kodo dalies, ko pasekoje nereikalaus licencijinio kodo po kompiuterio perinstaliavimo.
  Visos kitos darbo vietos bus iš naujo perregistruojamos interneto pagalba. Perėjimas prie naujos programos vartotojams nieko nekainuos, tačiau įmonių duomenų bazės, kurios naudojosi bendra programa (turėjo įsigiję tik duomenų bazes, bet programine įranga ir aptarnavimu naudojosi kitos įmonės), aptarnavimo sutartis teks sudaryti (ir mokėti!), arba galės pasilikti prie senos programinės versijos (nemokamai).
  Naujos programinės versijos veikimui, bus keliami tam tikri aukštesni techninės įrangos reikalavimai. Perlicencijavimo metu, turės būti organizuojamas tiesioginis interneto ryšys (po to galima bus jį atjungti) ir vaizduoklių skiriamoji geba turės būti ne mažesnė nei 1024x768 pikselių (su senais vaizduokliais, dar vadinamais "monitoriais", teks atsisveikinti). Tikiuosi, kad tokių darbo vietų jau neliko, arba jeigu ir liko, tai tikrai nedaug. Todėl ramiai apsvarstykite savo poreikius ir galimybes, bei po truputį ruoškimės aukštesniam techniniam ir kokybiniam šuoliui.

 • 033. Labai svarbus pranešimas!!!
  Visi vartotojai, kurie naudojasi partnerių kartotekoje sutarčių skirsnyje "Atsiskaityti iki" fiksuojamų dienų skaičiumi, arba nuolaidų procentais, iki šių metų pabaigos turi persikelti savo duomenis į DEBITORINES, arba KREDITORINES sutarčių formas. Po Naujųjų Metų, išėjus naujiems pakeitimams, tų dviejų laukelių reikšmių Jūs nematysite ir susidūrsite su problemomis, juos perkeliant į sutarčių masyvus. Tad laiko liko nedaug, o darbelio daug.
  Nuo naujų metų, klientams pageidaujant, važtaraščių bazėse bus fiksuojami išrašomų arba gaunamų važtaraščių sutarčių numeriai, kas toliau duos papildomos informacijos partnerių kontrolei (sankcijoms) atlikti (taikyti).

 • 032. "Pažymoje apie darbuotojui išmokėtą darbo užmokestį", jau galima matyti ir dirbančių pagal nustatytą darbo grafiką, dienų (valandų), bei išdirbtų darbuotojo valandų skaičius. Šias reikšmes matys tie vartotojai, kurie veda darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Išdirbtų dienų skaičių, kaip ir seniau, imsime iš darbo užmokesčio lapelių.

 • 031. "K/s apyvarta"->"Ataskaita pagal K/s-partnerį" papildyta nauja ataskaitos forma, kuri leidžia išdetalizuoti pasirinktos sąskaitos ir pasirinkto partnerio apyvartas pagal periodus. Pinigų srautai tampa aiškesni, tuo pačiu ir apibendrinti. Periodas išsieksportuoja į saskaita_partneris.xls formatą.

 • 030. Dabar jau galima išrašyti užsienio pirkėjams CREDIT NOTE (nuolaidinę pardavimų sąskaitą). Sąskaita išrašoma pasirinkta valiuta. Sumos, sąskaitos užbaigimo metu, rodomos litine išraiška, tačiau spausdina pasirinkta valiuta.

 • 029. Papildytos FR0671 ir FR0672 (gautų ir išrašytų) PVM sąskaitų-faktūrų deklaracijos naujomis FR0671-2 ir FR0672-2 formomis. Būkite atidūs formuodami duomenų bazes VMI, vėlesnes nei 2008.08.31 datos. Naujos deklaracijos formos reikalauja, kad faile būtų tik vieno (to pačio nuo ir iki) mėnesio informacija.

 • 028. Atgaivinta DOS laikų programa, leidžianti uždrausti visų važtaraščių koregavimą, paleidžiant programą. Tačiau šia funkcija gali pasinaudoti tik Administratoriaus teises turinti darbo vieta, kurios "Darbo vietos rekvizituose-> Įjungimai-> Automatinis draudimas sąskaitų korekcijos" yra pastatytas 1. Modulis uždraudžia sąskaitų koregavimą, kurių datos yra mažesnės už einamąją datą.

 • 027. Tik vienai firmai (personaliai) yra papildyta pajamavimo forma, įkelianti į pajamuojamos eilutės serijos langelį ne tik pajamuojamos sąskaitos datą, bet ir partnerio kodą.

************ 2008-08-01 iki 2008-09-30 ********************

 • 026. Vidiniame perkėlime, perkeliant dvi vienodas eilutes su vienodais duomenimis, to važtaraščio koregavime buvo atstatomas visas kiekis į sandėlį, o perkeliamas kiekis buvo pasiūlomas tik pirmos eilutės. Netikslumas pašalintas. Dabar koregavime pasiūlomas abiejų eilučių kiekis.

 • 025. Ofise, debitorinio priminimo pažymoje, sąskaitos-faktūros buvo rūšiuojamos pagal partnerio kodą_skyrių_datą_numerį. Tuo pačiu, ir atsiskaitymo padengimas buvo vykdomas neteisingu eiliškumu. Dabar rūšiavimas sutvarkytas pagal datą_numerį. Dengimas vykdomas irgi šiuo eiliškumu.

 • 024. Tik vienai firmai (personaliai) yra papildyta pajamavimo forma, įkelianti į pajamuojamos eilutės serijos langelį pajamuojamos sąskaitos datą.

 • 023. Pardavime atnaujinta partnerio statuso kontrolė. Dabar debitorinio įsiskolinimo limitą programa ims iš debitorinės sutarties laukelio. Statusas skaičiuojamas pardavimo datos laikotarpiui, įvertinant ir debitoriaus likutį iš balansinės sąskaitos. Turi atitikti 2-ą ataskaitos formą.

************ 2008-04-01 iki 2008-07-31 ********************

 • 022. Apmokant tiekėjams sąskaitas per Banką ar Kasą (nuspaudžiant savybių mygtuką "Už sąskaitas"), tie važtaraščiai, kurie būdavo suvesti dalimis ("suplėšomi"), jų sumos laukelyje "Suma" būdavo dubliuojamos tiek kartų, kiek būdavo dalinių įvedimų. Tačiau realios sumos būdavo tvarkingos. Šis netikslumas ištaisytas. Dabar matysite normaliai savo suvestas sumas.

 • 021. Pajamuojant atsargų perrūšiavimą, ar ką nors panašaus, ir panaudojant nuosavos įmonės kodą, galutinės sumos lentelėje VISO automatiškai bus perkeltos į T2 laukelį ir dabar nereikės
  patiems jų perkėlinėti, bei nulinti PVM sumas.

 • 020. "Atlyginimų" ataskaitos papildytos nauja "Išmokėtų sumų žiniaraščio" ataskaita. Turintiems
  daugiau darbuotojų, greičiau bus galima surasti žmones, kuriems dar neišmokėti, ar pilnai neišmokėti atlyginimai.

 • 019. "Ataskaitos"->"Debitoriai"->"Išrašytas per periodą PVM" ataskaitoje, kurioje yra rūšiuojama
  pagal datą, galima nustatyti rūšiavimą ir pagal išrašytų sąskaitų, pirmiausiai seriją, o tik po to datą ir t.t. Turintiems filialus ar išrašantiems skirtingomis serijomis, tai gali padėti lengviau sukontroliuoti sąskaitas-faktūras.

 • 018. BANKE ir KASOJE "Likučių perskaičiavimas" perdarytas taip, kad nuo užklausto periodo perskaičiuojamas likutis iki einamojo periodo automatiškai. Taip pat išlaikyta uždaryto periodo kontrolė.

 • 017. Prieduose, "Važtaraščių peržiūroje" jau įdėta ir norimo partnerio paieška. Tikimės, kad tam
  tikrais atvejais, Jums ši smulkmena, tikrai pagelbės.

 • 016. "Debitoriai"->"Išrašytos sąskaitos" pirma forma, pasirinkus tik vieną partnerį, duodavo
  klaidos pranešimą. Klaida sutvarkyta.

 • 015. "OFISE"->"Inventorizacijos apraše"->"Turte" jau padarytas pakeitimas, kuris fiksuoja ir to
  pačio mėnesio įsigyto ilgalaikio turto likutinę vertę, nors jo amortizaciniai atskaitymai prasidės tik sekančiame mėnesyje. Taip pat galite įvesti ir po vieną naują eilutę, "KOREGAVIMO" režime. Deje, bet naują eilutę galima įvesti tik vieną. Norint įvesti sekančią tuščią eilutę, teks perkrauti "Inventorizacijos aprašo" formą.

 • 014. Kreditorių ataskaitoje "Gautos per periodą sąskaitos" -> "Skolų analizė" dabar jau pritraukia
  ir perskaičiuotų sąnaudų (501 tipo) sąskaitų informaciją.

 • 013. Pardavimo koregavime, jeigu nebūdavo peržiūrima sąskaita ekrane (t.y. būdavo nuimama varnelė nuo "Spausdinti sąskaitą"), įrašant, važtaraščių sumos būdavo sumažinamos PVM dyžiu. Tai didelė klaida, tačiau retas atvejis, kad po koregavimo nebūtų peržiūrimas sąskaitos spausdinimas. Todėl šios klaidos dauguma vartotojų ir neišgaudavo. Klaida pataisyta! Dabar ar peržiūrint sąskaitas, ar neperžiūrint jų, sumos į važtaraščių masyvą įrašomos teisingai.

************ 2008-02-01 iki 2008-03-31 ********************

 • 012. SODROS ataskaitos papildytos nauja forma SAM-v01 (buvusi Forma4 ir Forma3-SD). Pasistenkite išbandyti ją anksčiau ir jeigu pasitaikys (arba rasite) klaidų, tai prašome pranešti, kad dar galima būtų spėti jas pataisyti ir pasinaudoti ištaisytomis iki deklaravimo pabaigos.

 • 011. Pardavimo koregavime yra įdėti nauji mygtukai, leidžiantys arba atsisakyti korekcijos, arba ją vykdyti. Tačiau vykdydami koregavimą, būtinai pažymėkite koreguojamą sąskaitą. Priešingu atveju gausite pranešimą, kad tokia sąskaita nerasta. Koregavimo atsisakymas yra naudingas netyčia įėjus į koregavimą ir neradus sąskaitos, jau nebūsite priversti koreguoti bet kurios sąskaitos, kad užbaigta procedūrą.

 • 010. Po pardavimo koregavimo yra išjungtas automatinis kasos ir banko dokumentų išmetimas, o taip pat jau apmokėtų sąskaitos laukelių koregavimas. Nuo šiol šie laukeliai liks nepakitę.

 • 009. Pardavimo sąskaitos-faktūros išoriniame papildomame atspausdinime įtraukta ir pateikiama atspausdinimui “Atsiskaityti iki“ data. Anksčiau išorinis spausdinimas šios datos nežinodavo.

 • 008. Atsargos - Pagalbinės funkcijos - Atsargų korektiškumo patikroje pajamų ir išlaidų analizėje yra įdėta užklausa apie ataskaitos pateikimą surūšiuojant įrašus pagal datą, arba pagal dižiausias nukrypimų sumas, einančias pirmiausiai. Esant dideliam dokumentų kiekiui, rūšiavimas pagal sumas palengvins ir paspartins tokių dokumentų paieškas.

 • 007. Atsargos analizės ataskaitoje likutis jau perskaičiuojamas ir esant nuliniam kiekiui, kai vyksta nurašymai su teigiamais ir neigiamais kiekiais. Anskčiau, esant bendram nuliniam kiekiui, likutis nebūdavo perskaičiuojamas.

 • 006. Ryšium su žemiau einančiu pakeitimu (095 pakeitimas), turėjo būti keičiamos ir "Grąžinimų tiekėjams PVM" ataskaitų formavimo filtro sąlygos, suteikiant galimybę nurodyti korespondencinės sąskaitos numerį. Dabar yra galymybė išsirinkti pasirinktą sąskaitą, arba nuėmus sąlygos pažymėjimą, gauti pilną visų sąskaitų sąrašą, nepriklausomai nuo užduotos korespondencinės sąskaitos numerio.

 • 005. Atsargų grąžinimai tiekėjams, arba gautos nuolaidinės (kreditinės) sąskaitos dabar jau gali būti koresponduojamos ne tik pagal pateikiamą kreditorių (443) sąskaitą, bet ir į bet kurią Jūsų pageidaujamą sąskaitą.
  DĖMESIO!
  Nusprendę naudotis šia galimybe, nepamirškite, kad reikės perprogramuoti didžiosios knygos formavimo programą "Administratoriuje->Knygos parametrizavime". Tą galėsite atlikti pasiskambinę aptarnaujančiam personalui, arba paprašyti jo pakeisti. Pakeitimus reikia atlikti keturiose gražinimų ir grąžinto PVM eilutėse, tiek Debeto, tiek ir Kredito pusėse. Debeto, arba kredito, laukelių esamos m.s45 reikšmės keičiamos į L.m20211 reikšmes.

************ 2008-01-01 iki 2008-01-31 ********************

 • 004. "OPERATYVUMO VIRŠŪNĖ !!!"
  FR0471 (vers.3) buvo VMI modifikuota 2007.11.30. Ryšium su modifikavimu, padarytas ir formos programos pakeitimas programoje BUHAW. Pakeitimai išleisti 2007.12 mėnesį. Tik sausio mėnesį, kada vyksta metų deklaravimas, 2008.01.07 VMI keičia duomenų bazės versijos eilutę iš "ABBYY eFormFiller 2.5 (build 166)" į naują eilutę "ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 187)", kuri bazės nek
  eičia, bet EDS svetainėje nepriimama. Deklaruojantiems mokesčių mokėtojams prasideda "paranoja". Prieš kalėdas ir Naujus Metus ar sausio mėnesį užpildytų formų sistema nepriima.
  Deklaravimui likę apie 17 dienų. Pasiskųsti nėra kam, pasiguosti galite man. Leiskite pareikšti visuotinę užuojautą nusivylusiems ir paguosti Jus, kad šiame pakeitime yra išspręsta ir "operatyvumo" problema (gal pasinaudosite kitais metais). Nieko nėra skaniau ir maloniau už ŠVIEŽIUS produktus!

 • 003. Buvo pastebėtas reiškinys SODROS 3-SD formoje, kai būdavo atleidžiami du, vienas paskui kitą einantys tabeliai. Tuo atveju antrojo atleidžiamo tabelio suma patekdavo į 3-SD formą. Daugeliui vartotojų tokia kombinacija nepasitaikydavo,tačiau klaida pašalinta.

 • 002. Pertvarkyta VMI FR0573 forma į naują versiją (vers.02 nuo 2008m sausio 01d.).

 • 001. Parašytos dvi naujos SODROS priėmimo į darbą Forma 1-SD-v01 ir atleidimo iš darbo Forma 2-SD-v01 pranešimo formos. Jos turėtų būti pildomos ABBYY 2.5 v6 nauja programa, kurią turite atsisiųsti iš VMI arba SODROS svetainių. Dirbant atbuline data, programoje bus pateikiamos senos formos. Nepamirškite naujose programos formose įrašyti SODROS skyrių, priklausantį jūsų teritoriniam skyriui. Raidžių dydis nesvarbus, bet teisingas pavadinimas svarbus (juos rasite suaktyvintos formos išsiskleidžiamo laukelio sąraše). Pagaliau gal ir buhalteriams ateis ”katino dienos” ir nereikės lakstyti po SODRĄ, stovėti eilėse, ieškoti kur centre pasistatyti mašiną ir dar už tą ”malonumą” mokėti! Tegyvuoja laisvė!
   


 
 
 
  © Copyright 1992-2011 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin